FANDOM


Yūjō to Kizuna no Hitosara
Yūjō to Kizuna no Hitosara
Kanji 食戟のソーマ 友情と絆の一皿
Rōmaji Yūjō to Kizuna no Hitosara
Information
Developers FuRyu
Publishers Bandai Namco Entertainment
Release dates Winter 2015
Genre Adventure
Game modes Single player
Platforms Nintendo 3DS